Adviseren, coachen en bemiddelen

Van ‘oud’ naar ‘nieuw’ is zowel een proces als een krachtenveld.

Vernieuwers en beheerders, doeners en denkers, initiatiefnemers en volgers, en  bedachtzame denkers en intuïtieve doeners moeten spelenderwijs leren verbinden. Tussen hen zijn complexe spanningsvelden. Veronachtzamen van deze spanningsvelden leidt tot conflicten en frustratie. TRIADES bemiddelt  tussen de kwaliteiten van schijnbaar tegengestelde krachten, en genereert zo  inspirerende synergie die leidt tot co-creatie.

TRIADES Ontwikkelgroep adviseert coachend en coacht adviserend. Vraagstukken van onze opdrachtgevers helpen wij verhelderen: wat is de essentie van wat er moet gebeuren, wat is de kern van het verlangen? Dát in beeld en onder woorden kunnen brengen, biedt een inspirerend vertrekpunt.

Met het ontwerp van een gedegen ontwikkelprogramma biedt TRIADES onderweg van idee naar resultaat aan alle betrokkenen houvast in de tijd. Verander-resultaten worden slechts duurzaam, wanneer iedereen meedoet in de realisatie ervan.