Wie wij zijn

Bart Hamming is initiatiefnemer van TRIADES Ontwikkelgroep.

Karakteristieken: snelle denker, gevoelig en groothartig. Veelzijdig over een breed spectrum: van spiritueel levend en praktisch filosofisch denkend, tot handelend als de (oud-)commando die hij is. Verwonderd door alles waartoe mensen in staat zijn, gefascineerd door alles waarvoor mensen zich inzetten en geïnteresseerd in alle mogelijkheden die het leven mooier, vriendelijker en zinvoller maken. Betrokken, gedreven en kritisch.

Bart werkt alleen maar samen met tal van mensen in ontwikkelprocessen.

Ter versterking van de groep zijn geïnteresseerden van harte uitgenodigd contact op te nemen. Samen ontdekken we de mogelijkheden voor aansluiting bij TRIADES Ontwikkelgroep.