TRIADES Ontwikkelgroep

Onze samenleving bruist van nieuwe initiatieven. Steeds meer mensen nemen initiatieven buiten platgetreden paden. Steeds meer mensen nemen ondernemend de regie over hun eigen buurt, het eigen leefgebied, het eigen leven.

Wijken organiseren zelf scholing en zorg. Boeren en consumenten stemmen samen af wat er verbouwd wordt en hoeveel. Buren steken de koppen bij elkaar en kopen zelf energie in.

Het realiseren van vernieuwende ideeën is vaak een taai en langdurig proces. Oude individuele belangen botsen met nieuwe gemeenschappelijke belangen. Oude wetgeving staat her en der vernieuwende initiatieven in de weg.

TRIADES Ontwikkelgroep adviseert, coacht en bemiddelt in het op gang brengen van transitieprocessen, tot en met de realisatie van genomen initiatieven.

TRIADES Ontwikkelgroep zet zich in voor iedereen die los wil komen uit het verouderde verzorgingsstaatdenken. Wij geloven in zoiets als de participatieve  samenleving – niemand weet nog hoe die er precies uit gaat zien. Samen gaan wij dat uitvinden.

Maar het is in ieder geval een samenleving waarin individuen zich voluit ontplooien binnen de gemeenschap waarin zij volop meedoen.

Uitgangspunten

TRIADES Ontwikkelgroep hanteert uitgangspunten, die zich praktisch bewijzen als effectief in ontwikkelprocessen. We noemen enkele.

  • TRIADES werkt ontwikkelingsgericht. Veranderingen zijn logisch gevolg.
  • Mensen die daartoe de gelegenheid en de middelen krijgen, zijn geneigd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen proces.
  • Doen wat nodig is, en stoppen met wat aantoonbaar niet werkt, is effectiever dan alle bedachte plannetjes bij elkaar.
  • De reis van idee naar resultaat is een ontdekkingstocht en leerreis, die stap voor stap gelopen moet worden. Je kunt geen stap overslaan.
  • Verantwoordelijkheid nemen vraagt moed. Wat je wint, is vrijheid.
  • Alleen maar samen.
  • Alles blijft anders.

 

Wie wij zijn

Bart Hamming is initiatiefnemer van TRIADES Ontwikkelgroep.

Karakteristieken: snelle denker, gevoelig en groothartig. Veelzijdig over een breed spectrum: van spiritueel levend en praktisch filosofisch denkend, tot handelend als de (oud-)commando die hij is. Verwonderd door alles waartoe mensen in staat zijn, gefascineerd door alles waarvoor mensen zich inzetten en geïnteresseerd in alle mogelijkheden die het leven mooier, vriendelijker en zinvoller maken. Betrokken, gedreven en kritisch.

Bart werkt alleen maar samen met tal van mensen in ontwikkelprocessen.

Ter versterking van de groep zijn geïnteresseerden van harte uitgenodigd contact op te nemen. Samen ontdekken we de mogelijkheden voor aansluiting bij TRIADES Ontwikkelgroep.

Contact

Contact betekent de mogelijkheid tot een ontmoeting, een gesprek, verbinding.

Wil je meer weten van TRIADES Ontwikkelgroep , wil je een vraagstuk voorleggen, of wil je een oriënterend gesprek, bel of stuur een mail.

Dan maken we een afspraak.

Tot plots!